Útoky na WordPress přes XML-RPC

  X

WordPress je nejpopulárnější systém pro správu obsahu (Content Management System – CMS) na světě, který pohání více než 40% všech webových stránek na internetu. Je to otevřený software, který umožňuje uživatelům vytvářet, spravovat a publikovat digitální obsah s relativně malým úsilím a bez hlubokých technických znalostí.

WordPress je oblíbený díky své flexibilitě, široké škále pluginů a šablon, které nabízejí neomezené možnosti přizpůsobení pro osobní blogy, firemní webové stránky, portfolia, e-commerce platformy a mnoho dalších.

XML-RPC ve WordPress

WordPress je nejpoužívanější systém pro správu obsahu (Content Management System, CMS) na světě, což z něj činí populární cíl pro kybernetické útoky. WordPress umožňuje uživatelům snadno vytvářet a spravovat webové stránky bez hlubokých technických znalostí, což přispělo k jeho rozšíření po celém světě.

Jednou z funkcí, kterou WordPress dlouho nabízel, je XML-RPC (Remote Procedure Call). XML-RPC je protokol, který umožňuje komunikaci mezi WordPressem a dalšími systémy. To znamená, že webové aplikace a počítačové programy mohou provádět různé funkce na WordPressových stránkách vzdáleně. Historicky bylo XML-RPC užitečné pro řadu účelů, včetně mobilních aplikací pro správu WordPressu, a bylo klíčovým nástrojem pro integraci s různými webovými službami.

Avšak s rozvojem technologií a zvýšeným využíváním REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface) v rámci WordPressu se význam a použitelnost XML-RPC snížila. Přesto je stále součástí mnoha WordPress instalací a může představovat bezpečnostní riziko, pokud není správně zabezpečen nebo pokud je zneužito útočníky.

Co je to XML-RPC útok

XML-RPC útok se týká zneužití XML-RPC rozhraní WordPressu útočníkem s cílem provést nežádoucí akce, jako je přetížení serveru, neautorizovaný přístup k administračnímu rozhraní nebo rozšíření škodlivého kódu. Tento typ útoku je obzvláště nebezpečný, protože může být proveden vzdáleně a bez znalosti přihlašovacích údajů oběti.

Útočníci mohou využít XML-RPC k provádění hromadných požadavků na WordPress server, což může vést k jeho přetížení a v některých případech i k jeho pádu. To je známo jako DDoS útok (Distributed Denial of Service). Dále může být XML-RPC zneužito k pokusům o uhádnutí přihlašovacích údajů uživatelů WordPressu metodou „brute force“, což znamená opakované a systematické zadávání různých kombinací uživatelských jmen a hesel s cílem získat přístup.

Další metodou útoku je tzv. „system.multicall“, který umožňuje útočníkovi poslat velké množství XML-RPC požadavků v jednom HTTP požadavku. Tato technika může umožnit útočníkům efektivněji zneužívat systémové zdroje a zvyšovat škodlivý dopad na cílový systém.

Útoky na XML-RPC rozhraní mohou mít vážné následky pro majitele webů, včetně zpomalení nebo úplného výpadku webu, ztráty citlivých dat a potenciálního poškození reputace. Proto je důležité, aby správci WordPressových stránek znali tyto hrozby a přijímali příslušné opatření k jejich zmírnění a prevenci.

Vzhledem k těmto rizikům je důležité, aby správci webů pečlivě monitorovali a omezovali použití XML-RPC na svých stránkách. K tomu může patřit úplné zakázání XML-RPC, pokud není pro provoz webu nezbytně nutné, nebo použití bezpečnostních pluginů a firewallů, které mohou omezit přístup k XML-RPC rozhraní a bránit tak potenciálním útokům.

Dalším klíčovým opatřením je silná autentizace a bezpečnostní politiky, včetně silných hesel, dvoufaktorové autentizace a pravidelných bezpečnostních auditů a aktualizací WordPressu a jeho pluginů. Tyto kroky mohou výrazně snížit riziko úspěšných útoků na WordPress stránky prostřednictvím XML-RPC nebo jiných vektorů.

Zabezpečení WordPressu je neustálý proces, který vyžaduje pravidelnou pozornost a aktualizace, aby se předcházelo novým a vznikajícím hrozbám. Vzhledem k rostoucí sofistikovanosti kybernetických útočníků je důležité, aby správci webů byli vždy o krok napřed a aplikovali osvědčené postupy pro zabezpečení svých online platforem.

Typy útoků prostřednictvím XML-RPC

Útoky na WordPress prostřednictvím XML-RPC mohou nabývat různých forem a strategií. Každý typ útoku má své specifické cíle, techniky a potenciální dopady na cílový systém. Níže jsou popsány tři hlavní typy útoků, které se využívají prostřednictvím XML-RPC v WordPressu.

1. Brute Force Útoky

Brute force útoky se snaží získat přístup k webové stránce prostřednictvím neustálého pokoušení se uhádnout přihlašovací jméno a heslo. V kontextu XML-RPC mohou útočníci využít metodu wp.getUsersBlogs, která umožňuje testovat různé kombinace uživatelských jmen a hesel. Přestože každý pokus může být logován, množství pokusů za sekundu může být natolik vysoké, že standardní bezpečnostní opatření (jako jsou limity pokusů o přihlášení) se stanou neúčinnými. Tento typ útoku může nejen způsobit neautorizovaný přístup k webu, ale také přetížit server a způsobit jeho nedostupnost.

2. DDoS Útoky (Distributed Denial of Service)

DDoS útoky využívající XML-RPC se soustředí na vyčerpání systémových zdrojů cílového serveru tím, že na něj směřují obrovské množství požadavků. Využívá se přitom funkce system.multicall, která umožňuje odesílat velké množství XML-RPC požadavků v jediném HTTP požadavku. To umožňuje útočníkům „zaměstnat“ server s malým množstvím požadavků, což zvyšuje efektivitu útoku a ztěžuje jeho odhalení a obranu. Následkem může dojít k přetížení serveru, což vede k pomalé odezvě nebo úplnému výpadku služeb pro legitimní uživatele.

3. Amplification Útoky

Amplification (zesílení) útoky jsou speciálním typem DDoS útoků, kde útočník využívá malý počet požadavků k vyvolání velkého množství odpovědí od serveru. Tyto útoky mohou být obzvláště účinné, pokud XML-RPC metody vrací velká množství dat jako odpověď na relativně malé požadavky. Takové útoky nejen že zvyšují zátěž na serveru tím, že ho nutí zpracovávat a odesílat velké objemy dat, ale mohou také vyčerpat šířku pásma, což způsobí další problémy s dostupností služby.

Technická analýza a obrana

Každý z těchto typů útoků vyžaduje specifickou analýzu a přístup k obraně. Proti brute force útokům je účinná implementace silného limitování pokusů o přihlášení a dvoufaktorové autentizace. DDoS a Amplification útoky vyžadují komplexnější řešení, včetně monitorování síťového provozu

, analýzy vzorců požadavků a implementace pokročilých bezpečnostních opatření, jako jsou webové aplikace firewall (WAF) a distribuované systémy pro odolnost proti DDoS útokům.

Při obraně proti DDoS útokům je zásadní detekovat neobvyklý nárůst síťového provozu a okamžitě reagovat. Moderní WAFy a DDoS ochranná řešení mohou automaticky rozpoznat a mitigovat DDoS útoky tím, že filtrují nelegitimní síťový provoz a zabraňují jeho dosažení cílového serveru. Kromě toho, pro zajištění vysoké dostupnosti a odolnosti proti útokům je důležité distribuovat zátěž mezi více serverů a datových center.

Amplification útoky vyžadují specifický přístup, protože se musí identifikovat a omezit odpovědi serveru, které jsou nesmírně velké v porovnání s velikostí příchozího požadavku. To může zahrnovat analýzu a limitaci velikosti odpovědí generovaných pomocí XML-RPC rozhraní a potenciálně zakázání nebo omezení přístupu k určitým XML-RPC metodám, které jsou zneužívány k provádění amplification útoků.

Pro administrátory WordPressu je důležité pravidelně monitorovat a revizeovat nastavení XML-RPC, aby se předešlo jeho zneužití. Mnohdy se doporučuje úplně zakázat XML-RPC, pokud není pro provoz webu nezbytně nutné. To lze provést buď pomocí bezpečnostních pluginů, které nabízejí tuto možnost, nebo přímo úpravou konfigurace serveru či .htaccess souboru, aby se blokoval přístup k XML-RPC endpointům.

Ve světě kybernetické bezpečnosti je prevence klíčová. Správná konfigurace a pravidelná údržba webových stránek, včetně aktualizací WordPressu, jeho témat a pluginů, hrají zásadní roli v ochraně proti útokům. Vzdělávání uživatelů a správců o aktuálních hrozbách a nejlepších postupech je dalším důležitým krokem ke zvýšení celkové kybernetické odolnosti WordPressových stránek.

Příklady skutečných útoků přes XML-RPC na WordPress

Při prozkoumávání skutečných útoků na WordPress prostřednictvím XML-RPC můžeme nalézt několik případů, které ukazují na závažnost a dopad těchto útoků.

Jedním z příkladů je útok na webové stránky University of Melbourne v roce 2015, který byl realizován jako masivní XML-RPC DDoS útok. Tento útok trval několik dní a způsobil významný výpadek služby. Útočníci využili botnet sestávající z tisíců kompromitovaných počítačů, které zahltili web požadavky, což vedlo k přetížení serveru a jeho pádu .

Dalším zajímavým případem je útok, při kterém byl využit malware, jež zneužíval zranitelnost XML-RPC k napadení WordPress stránek. Tento malware získával seznam WordPress stránek od C&C (Command and Control) serveru, na které poté zneužíval XML-RPC pingback metodu k identifikaci existujících zranitelností na uvedených stránkách. I když konkrétní šablony spamu použité pro tuto kampaň nebyly identifikovány, byly zaznamenány nové payloady, kterým byl dán nový název na základě jejich aktivity – Win32.Backdoor.WPbrutebot .

Další příklady zahrnují útoky na renomované novinářské weby, jako jsou The New York Times a The Washington Post, stejně jako na webové stránky National Weather Service a BBC, které rovněž čelily masivním XML-RPC DDoS útokům. V těchto případech útočníci využili botnety k přetížení webů požadavky, což vedlo k výpadkům a nutnosti odstavit weby, dokud nebylo možné útoky mitigovat .

Tyto příklady ukazují na kritický význam zabezpečení a monitorování WordPress stránek proti potenciálním útokům, včetně těch, které zneužívají XML-RPC. Je důležité, aby správci webů byli vždy ostražití a implementovali osvědčené bezpečnostní postupy, aby se vyhnuli podobným incidentům.

Jak se bránit útokům na XML-RPC

Abyste chránili svůj WordPress před útoky prostřednictvím XML-RPC, můžete využít několik opatření, včetně použití silných hesel, dvoufaktorové autentizace, omezení počtu pokusů o přihlášení pomocí pluginů, ochrany vašeho serveru a konkrétních souborů jako wp-login.php před neoprávněným přístupem, a také omezení přístupu k wp-login.php podle IP adresy.

Dále můžete použít pokročilé bezpečnostní nástroje a služby, jako je například WEDOS Gloval Protection, CloudFlare nebo Sucuri, k ochraně před útoky .

Budoucnost XML-RPC v WordPress

Budoucnost XML-RPC v WordPressu směřuje k jeho postupnému nahrazení modernějšími a bezpečnějšími rozhraními, jako je WordPress REST API. S rostoucím významem REST API a jeho schopnostmi poskytovat efektivnější a flexibilnější způsoby pro komunikaci a integraci, je pravděpodobné, že potřeba XML-RPC bude nadále klesat. WordPress a jeho komunita se zaměřují na zlepšení bezpečnosti a uživatelské přívětivosti, což může vést k postupnému vyřazení XML-RPC ve prospěch bezpečnějších a modernějších technologií.

Závěr

Zabezpečení WordPressu proti útokům prostřednictvím XML-RPC vyžaduje aktivní a promyšlený přístup. Použitím silných hesel, omezením počtu pokusů o přihlášení, ochranou důležitých souborů a omezením přístupu k wp-login.php můžete výrazně snížit riziko útoků. Navíc, s postupným přechodem na modernější technologie jako je REST API, je důležité se připravit na budoucí změny a aktualizace ve WordPressu, abyste zajistili bezpečnost a efektivitu vašeho webu.

Napiš komentář