Jak zjistit na Android sledovací software?

  S

V dnešním digitálním věku, kdy naše životy jsou neodmyslitelně propojeny s našimi mobilními zařízeními, se stala otázka kybernetické bezpečnosti významnější než kdy jindy. S rostoucí závislostí na technologiích jako jsou chytré telefony a tablety se zvyšuje i riziko kybernetických útoků, včetně nechtěného sledování prostřednictvím sledovacího softwaru, česky známého jako spyware. Tyto aplikace mohou být použity k monitorování vaší polohy, čtení textových zpráv, poslouchání hovorů a dokonce k přístupu k datům ukládaným na zařízení bez vašeho vědomí.

Sledovací software se může na vaše zařízení s operačním systémem Android dostat řadou způsobů, od nevinně vyhlížejících aplikací až po odkazy, které se zdají být bezpečné. Jakmile je software nainstalován, může být obtížné ho odhalit, protože je navržen tak, aby zůstal skrytý a minimalizoval jakékoli známky své přítomnosti.

Tento článek vás provede klíčovými kroky, jak identifikovat přítomnost sledovacího softwaru na vašem Android zařízení a co dělat, pokud jej objevíte. Poskytneme vám podrobné informace o tom, jak sledovací software pracuje, jaké jsou jeho hlavní známky a jak můžete své zařízení ochránit před nechtěným sledováním. Znalost a pochopení těchto aspektů jsou zásadní pro zajištění vaší digitální bezpečnosti a soukromí.

Co je sledovací software?

Sledovací software, známý také jako spyware, je druh škodlivého softwaru (malware), který je navržen tak, aby sbíral a předával informace o uživateli nebo organizaci bez jejich vědomí či souhlasu. Tento typ softwaru může být nainstalován na různých zařízeních, včetně mobilních telefonů, počítačů a tabletů, často prostřednictvím zavádějících technik, jako je phishing, zneužití bezpečnostních chyb nebo přes falešné aplikace.

Hlavní funkce sledovacího softwaru:

 • Sběr osobních údajů: Spyware může shromažďovat širokou škálu osobních údajů, včetně e-mailových adres, hesel, údajů o kreditních kartách, historie prohlížení a klávesnicových záznamů.
 • Sledování polohy: U mobilních zařízení může sledovací software sledovat a reportovat polohu zařízení, což může mít vážné důsledky pro osobní soukromí uživatele.
 • Přístup ke komunikaci: Spyware může získat přístup k SMS zprávám, e-mailům, historii hovorů a dokonce i k obsahu hlasových hovorů.
 • Ovládání zařízení: V extrémních případech může sledovací software umožnit útočníkovi vzdálené ovládání zařízení, včetně spuštění nebo ukončení aplikací a změn nastavení.

Druhy sledovacího softwaru:

 • Rodinné sledovací aplikace: Tyto aplikace jsou často prezentovány jako nástroje pro rodičovskou kontrolu nebo sledování blízkých z bezpečnostních důvodů, ale mohou být zneužity pro neoprávněné sledování.
 • Aplikace pro sledování zaměstnanců: Určeny pro monitorování produktivity a chování zaměstnanců, mohou se stát nástrojem pro invazivní sledování mimo pracovní prostředí.
 • Státní špionážní nástroje: Vysoce sofistikovaný software vytvořený vládami nebo státními agenturami pro sledování podezřelých osob nebo skupin.

Je důležité si uvědomit, že přestože některé formy sledovacího softwaru mohou mít legitimní využití, často se jedná o zneužití technologie k porušení soukromí a osobní svobody jednotlivců. Identifikace a ochrana proti sledovacímu softwaru je proto klíčová pro zachování kybernetické bezpečnosti a soukromí.

Příkaldy spyware

Tyto příklady ilustrují různorodost sledovacího softwaru, od aplikací zaměřených na konkrétní jednotlivce až po sofistikované špionážní nástroje používané vládami nebo velkými organizacemi. Důležité je, aby uživatelé byli obezřetní a chránili svá zařízení před potenciálními hrozbami tím, že budou instalovat pouze ověřený software z důvěryhodných zdrojů a budou pravidelně aktualizovat svůj operační systém a aplikace.

PhoneSpy

Tento sledovací software, objevený v Jižní Koreji, byl maskován jako běžné aplikace, například aplikace pro učení jogy nebo streamování videí, a infikoval přes 1 000 zařízení Android. PhoneSpy byl schopen krást přihlašovací údaje, obrázky, seznamy kontaktů, protokoly hovorů, záznamy zpráv, a dokonce i nahrávat video nebo pořizovat fotografie pomocí přední a zadní kamery zařízení​​.

Android/SpyC23.A

Tento škodlivý program, používaný hrozbou ATP-C-23, se instaluje prostřednictvím kompromitovaných aplikací a klame uživatele, aby mu poskytli administrační oprávnění. Tato přístupová práva umožňují útočníkům prohlížet citlivé soubory, uzamknout zařízení, instalovat nebo odinstalovávat aplikace a vypnout bezpečnostní oznámení​​.

Pegasus

Tento spyware od izraelské společnosti NSO Group byl používán pro sledování aktivistů, politických rivalů, pracovníků médií a dalších. Pegasus dokáže sledovat SMS zprávy, adresáře, historii hovorů, kalendářní položky, internetovou historii, a dokonce může aktivovat kameru a mikrofon zařízení pro záznam v reálném čase​​.

Ghost RAT

Tento trojský kůň byl použit pro špionáž a je známý jako „remote administration tool“. Byl použit k vzdálené kontrole obětních zařízení prostřednictvím serveru C&C (Command and Control)​​.

Příkaldy sledovacího software

Mezi komerční sledovací software používaný firmami patří produkty od společností jako Intellexa, DSIRF, Variston IT a Quadream. Tyto firmy nabízejí komerční spyware, který je využíván k pronikání do cílených zařízení prostřednictvím exploitů s nulovými nebo jedním kliknutím a často zaměřují mobilní platformy. Komerční sledovací software je navržen tak, aby byl používán vládami nebo právními agenturami pro sledování a shromažďování dat, ale v minulosti bylo odhaleno, že je zneužíván proti eticky sporným cílům, jako jsou novináři, politici a aktivisté. Tento trend a široké používání komerčního spywaru vyvolalo mezinárodní reakce, včetně legislativních změn a snah o regulaci​​​​.

Komerční sledovací software se vyznačuje schopností instalovat se na zařízení a monitorovat aktivitu nebo shromažďovat potenciálně citlivá data. Vznikl s cílem pomáhat vládám a právním agenturám v legálních vyšetřováních, ale narůstající zneužívání těchto nástrojů proti nezločineckým cílům vyvolává obavy. Boj proti zneužívání komerčního spywaru vyžaduje mezinárodní spolupráci a přijetí konkrétních opatření ke snížení škod způsobených tímto průmyslem​​.

Jak sledovací software proniká do zařízení

Sledovací software, známý také jako spyware, může proniknout do zařízení několika různými způsoby. Tyto metody se liší svou sofistikovaností a vyžadují různé úrovně interakce s cílovým uživatelem. Některé z nejběžnějších metod zahrnují:

Phishingové útoky a sociální inženýrství: Jednou z nejběžnějších metod, jak sledovací software pronikne na zařízení, jsou phishingové útoky a sociální inženýrství. Útočníci využívají falešné e-maily, zprávy nebo webové stránky, které vypadají důvěryhodně, aby přiměli oběti k instalaci škodlivého softwaru. Tyto zprávy často obsahují odkazy nebo přílohy s malwarem. Je důležité být ostražitý a nedůvěřivý vůči nevyžádaným e-mailům nebo zprávám, které obsahují podezřelé odkazy nebo přílohy.

Zneužití bezpečnostních chyb: Někdy se spyware dostane na zařízení prostřednictvím zneužití bezpečnostních chyb v operačních systémech nebo aplikacích. Útočníci hledají a využívají nedostatky v softwaru, které jim umožní nainstalovat škodlivý software bez vědomí uživatele. Udržování softwaru a operačních systémů v aktuálním stavu s nejnovějšími bezpečnostními záplatami je klíčové pro ochranu proti takovým útokům.

Falešné aplikace: Některé sledovací software se může tvářit jako legitimní aplikace. Tyto falešné aplikace mohou být nabízeny prostřednictvím neoficiálních obchodů s aplikacemi nebo jako aktualizace populárních aplikací. Jakmile jsou nainstalovány, mohou získat přístup k citlivým datům a odesílat je útočníkům.

Fyzický přístup k zařízení: V některých případech může útočník získat fyzický přístup k zařízení a přímo nainstalovat sledovací software. Toto je častější v případech, kdy útočník má osobní vztah s obětí, jako jsou domácí násilí nebo šikana.

Pro ochranu proti sledovacímu softwaru je důležité být neustále ostražitý, pravidelně aktualizovat veškerý software, používat silné hesla a dvoufaktorovou autentizaci a vyhýbat se klikání na podezřelé odkazy nebo stahování neznámých aplikací. Používání důvěryhodných bezpečnostních řešení a pravidelná kontrola zařízení pro detekci potenciálního sledovacího softwaru mohou rovněž pomoci chránit vaše zařízení a osobní údaje.

Hlavní známky přítomnosti sledovacího softwaru na Androidu

Přítomnost sledovacího softwaru na zařízeních s Androidem se může projevit několika znepokojivými způsoby. Pokud si všimnete některého z níže uvedených varovných signálů, může to být indikací, že vaše zařízení je pod dohledem:

 1. Neobvyklé chování baterie: Rychlé vybíjení baterie může být jedním z prvních znaků, že je něco v nepořádku. Sledovací software může běžet na pozadí a neustále odesílat data, což vyžaduje dodatečnou energii.
 2. Zvýšená spotřeba dat: Pokud zaznamenáte náhlý nárůst spotřeby dat bez zjevného důvodu, může to být kvůli odesílání shromážděných informací z vašeho zařízení.
 3. Neobvyklé nebo nečekané chování zařízení: To může zahrnovat nečekané restarty, zamrzání systému nebo aplikací, neobvyklé zpoždění při provádění běžných úkonů nebo dokonce nespecifikované změny v nastavení zařízení.
 4. Přítomnost neznámých aplikací: Jakékoliv aplikace, které jste si nepamatovali, že jste instalovali, nebo které se zdají podezřelé, by mohly být spywarem. Někdy se mohou tvářit jako legitimní nástroje nebo aktualizace systému.
 5. Zvýšená aktivita v nočních hodinách: Pokud je vaše zařízení aktivnější, když by mělo být v nečinnosti, může to znamenat, že sledovací software provádí úkony, jako je odesílání dat, během doby, kdy je méně pravděpodobné, že jejich aktivity zaznamenáte.
 6. Zvuky během hovorů: Pokud slyšíte neobvyklé zvuky nebo přerušení během telefonních hovorů, může to být způsobeno špehovacím softwarem, který nahrává nebo monitoruje vaše hovory.
 7. Podivné textové zprávy: Občas můžete obdržet nesrozumitelné textové zprávy obsahující náhodné znaky nebo kódy. To může být způsobeno chybami v komunikaci sledovacího softwaru s útočníkovým serverem.
 8. Problémy s výkonem: Pokud vaše zařízení najednou začne fungovat pomaleji než obvykle nebo aplikace trvá déle, než se otevřou, může to být způsobeno nadměrným využitím systémových zdrojů sledovacím softwarem.

Pokud si všimnete některého z těchto varovných signálů, je důležité podniknout kroky k ověření a odstranění potenciálního sledovacího softwaru. To může zahrnovat spuštění antivirového softwaru, manuální kontrolu seznamu aplikací a případně tovární reset zařízení, pokud jsou podezření potvrzena.

Jak ověřit přítomnost sledovacího softwaru

Pro ověření přítomnosti sledovacího softwaru na vašem Android zařízení můžete podniknout několik kroků, které vám pomohou identifikovat a potenciálně odstranit nežádoucí škodlivý software:

 1. Kontrola nainstalovaných aplikací: Projděte si seznam aplikací ve vašem zařízení a hledejte aplikace, které nepoznáváte nebo které se zdají podezřelé. Některé sledovací aplikace se mohou tvářit jako běžné užitečné aplikace. Pokud narazíte na něco podezřelého, zvažte odinstalování této aplikace​​.
 2. Použití bezpečnostního softwaru: Existují antivirové a anti-spyware programy navržené pro Android zařízení, které mohou skenovat vaše zařízení a identifikovat škodlivý software. Tyto nástroje mohou detekovat a odstranit sledovací software​​​​.
 3. Kontrola oprávnění aplikací: Zkontrolujte oprávnění vašich aplikací v nastavení a zjistěte, zda některé aplikace nemají přístup k informacím nebo funkcím, které by neměly. Aplikace vyžadující přístup k citlivým datům bez zjevného důvodu by mohly být podezřelé​​​​.
 4. Využití bezpečnostního režimu: Restartujte své zařízení do bezpečnostního režimu, který zabrání spuštění třetích stran při startu. To může pomoci identifikovat nechtěné aplikace, protože ve bezpečnostním režimu budou funkční pouze systémové aplikace. Jakmile jste v bezpečnostním režimu, můžete zkontrolovat nainstalované aplikace a odstranit ty, které se zdají podezřelé​​.
 5. Manuální kontrola souborového systému: Pro pokročilejší uživatele může manuální kontrola souborového systému zařízení odhalit skryté soubory nebo složky, které mohou být součástí sledovacího softwaru. Tato metoda vyžaduje určité technické znalosti a měla by být prováděna opatrně, aby nedošlo k narušení systému.

Pokud po provedení těchto kroků máte stále podezření, že na vašem zařízení je aktivní sledovací software, může být vhodné konzultovat odborníka na kybernetickou bezpečnost nebo provést tovární reset zařízení, což by mělo odstranit veškerý software, včetně potenciálně škodlivého. Nezapomeňte před továrním resetem zálohovat důležitá data​​​​​​.

Postupy, jak se sledovacího softwaru zbavit

Pokud máte podezření, že na vašem zařízení s Androidem je nainstalován sledovací software, existuje několik kroků, které můžete podniknout, abyste se jej zbavili:

Použijte antivirový software

Nainstalujte a spusťte spolehlivý antivirový program, který je navržený pro detekci a odstranění spywaru a jiného malware. Nezapomeňte, že antivirové programy by měly být pravidelně aktualizovány, aby dokázaly rozpoznat nejnovější hrozby​​.

Prověřte a odinstalujte podezřelé aplikace

Zkontrolujte seznam aplikací nainstalovaných na vašem zařízení a hledejte všechny, které nepoznáváte nebo vám přijdou podezřelé. Tyto aplikace odinstalujte. Dbejte zvláštní pozornosti na aplikace, které jste si nenainstalovali sami nebo které vyžadují neobvyklá oprávnění​​.

Aktualizujte software

Ujistěte se, že váš operační systém Android a všechny nainstalované aplikace jsou aktualizovány na nejnovější verzi. Bezpečnostní aktualizace často obsahují opravy, které mohou zabraňovat některým typům sledovacího softwaru v získání přístupu k vašemu zařízení​​.

Tovární reset

Pokud se sledovacího softwaru nemůžete zbavit pomocí výše uvedených metod, můžete jako poslední možnost provést tovární reset vašeho zařízení. Tovární reset obnoví vaše zařízení do původního stavu, což by mělo odstranit veškerý software, včetně spywaru. Než provedete tovární reset, nezapomeňte zálohovat důležitá data, protože tento proces odstraní všechny vaše soubory a nastavení​​​​.

Pro provedení továrního resetu na Android zařízení můžete postupovat několika způsoby. Nejprve je však důležité zálohovat všechna důležitá data, protože reset smaže vše z vašeho zařízení.

 1. Pomocí systémových nastavení:
  • Otevřete nastavení zařízení.
  • Přejděte do sekce „Záloha a obnova dat“.
  • Vyberte „Obnovení továrních dat“ a postupujte podle dalších pokynů na obrazovce.
 2. Pomocí hardwarových tlačítek:
  • Nejprve vypněte zařízení.
  • Poté stiskněte a podržte určitou kombinaci tlačítek (např. hlasitost nahoru + domovské tlačítko + napájecí tlačítko), dokud se nezobrazí logo Android nebo logo výrobce.
  • Použijte tlačítka hlasitosti k navigaci a vyberte „Obnovení továrních nastavení / vymazání dat“. Potvrďte výběr napájecím tlačítkem.

Přesné kroky se mohou lišit v závislosti na modelu a výrobci zařízení. U některých zařízení je také třeba před resetem odebrat Google účet, aby nedošlo k blokaci zařízení po restartu​​​​​​.

Je důležité mít na paměti, že postupy se mohou mírně lišit v závislosti na výrobci a modelu zařízení, takže je dobré se předem informovat přímo u výrobce nebo v dokumentaci k vašemu telefonu​​.

Bezpečnostní režim

Pokud máte podezření, že na vašem zařízení je spyware, ale nejste si jisti, která aplikace je zodpovědná, můžete zařízení restartovat do bezpečnostního režimu. V tomto režimu se spouštějí pouze systémové aplikace, takže pokud se problémy přestanou, je pravděpodobné, že za to může některá z nedávno nainstalovaných aplikací. Poté můžete tyto aplikace odinstalovat jednu po druhé, abyste zjistili, která z nich je zodpovědná​​​​.

Pamatujte, že i po odstranění sledovacího softwaru je důležité udržovat dobré bezpečnostní návyky, jako je pravidelné aktualizování softwaru, instalace bezpečnostního softwaru a vyhýbání se klikání na podezřelé odkazy nebo stahování neznámých aplikací, abyste se vyhnuli budoucímu riziku infekce.

 1. Vypněte své zařízení: Nejprve vypněte zařízení jako obvykle, podržením tlačítka napájení a výběrem možnosti vypnutí.
 2. Znovu zapněte zařízení a přejděte do bezpečnostního režimu:
  • Po vypnutí zařízení jej znovu zapněte stejným tlačítkem napájení.
  • Jakmile se na obrazovce objeví logo výrobce nebo začátek startovací sekvence, ihned začněte držet tlačítko pro snížení hlasitosti.
  • Držte tlačítko pro snížení hlasitosti až do dokončení startu zařízení. Na obrazovce by se měl zobrazit nápis „Bezpečnostní režim“ nebo „Safe mode“ obvykle v dolní části.
 3. Použití bezpečnostního režimu:
  • V bezpečnostním režimu můžete používat jen základní systémové aplikace. Všechny nainstalované aplikace třetích stran budou dočasně deaktivovány.
  • To vám umožní odstranit podezřelé aplikace, které by mohly způsobovat problémy nebo obsahovat sledovací software.
 4. Ukončení bezpečnostního režimu:
  • Aby jste ukončili bezpečnostní režim a vrátili se zpět k normálnímu režimu, jednoduše restartujte zařízení.

Pamatujte, že tyto kroky se mohou mírně lišit v závislosti na výrobci a modelu vašeho zařízení s Androidem. Pokud tento postup nefunguje, doporučuji se podívat do návodu k vašemu zařízení nebo navštívit oficiální webové stránky výrobce pro konkrétnější instrukce.

Prevence proti sledovacímu softwaru

Ochrana vašeho zařízení s Androidem před sledovacím softwarem vyžaduje aktivní přístup k bezpečnosti a soukromí. Zde jsou základní kroky a osvědčené postupy, které můžete podniknout, abyste minimalizovali riziko infekce:

 1. Instalujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů: Neinstalujte aplikace z neznámých nebo nespolehlivých zdrojů. Google Play Store má přísné bezpečnostní kontroly, které pomáhají chránit před škodlivými aplikacemi. Vyhněte se stahování aplikací z neoficiálních obchodů nebo přímých webových odkazů.
 2. Aktualizujte software a aplikace: Udržujte operační systém a všechny nainstalované aplikace aktualizované. Vývojáři pravidelně vydávají bezpečnostní opravy, které řeší známé bezpečnostní chyby a zranitelnosti, takže je důležité mít tyto aktualizace nainstalované co nejdříve.
 3. Používejte bezpečnostní software: Nainstalujte spolehlivý antivirový nebo antimalwarový program, který je navržen speciálně pro zařízení s Androidem. Tento software může pomoci identifikovat a odstranit sledovací software nebo jiný malware.
 4. Pozor na phishing: Buďte obezřetní při otevírání e-mailů, zpráv nebo při klikání na odkazy od neznámých zdrojů. Phishingové útoky jsou častým způsobem, jak útočníci šíří škodlivý software.
 5. Omezte oprávnění aplikací: Při instalaci nových aplikací vždy zkontrolujte a pečlivě zvažte, jaká oprávnění aplikace požaduje. Pokud aplikace vyžaduje oprávnění, která se zdají být nepotřebná pro její funkčnost, je lepší instalaci zvážit.
 6. Dvoufaktorová autentizace (2FA): Kdekoliv je to možné, aktivujte dvoufaktorovou autentizaci pro větší zabezpečení vašich online účtů. Tím se výrazně sníží riziko neoprávněného přístupu, i když by někdo získal vaše heslo.
 7. Zabezpečení fyzického zařízení: Ujistěte se, že vaše zařízení je fyzicky zabezpečené. Používejte silná hesla, vzory, otisky prstů nebo rozpoznávání obličeje pro odemykání zařízení. Vyhněte se ponechání zařízení bez dozoru na veřejných místech.
 8. Opatrnost při používání veřejných Wi-Fi: Buďte opatrní při připojování k nezabezpečeným veřejným Wi-Fi sítím, které mohou být využity útočníky k šíření malware. Používejte VPN pro šifrovaný a bezpečnější přístup k internetu.

Pamatujte, že žádné opatření není samo o sobě 100% zárukou bezpečnosti, ale kombinací výše uvedených kroků můžete výrazně snížit riziko infekce sledovacím softwarem a zvýšit celkovou bezpečnost vašeho zařízení s Androidem.

Závěr

Zabezpečení zařízení s Androidem před sledovacím softwarem vyžaduje kontinuální pozornost a proaktivní přístup k ochraně vašeho digitálního života. Sledovací software může mít značný dopad na vaše soukromí a bezpečnost, ale dodržováním osvědčených postupů a opatření můžete minimalizovat riziko jeho proniknutí do vašeho zařízení.

Základem prevence je udržovat vaše zařízení a aplikace vždy aktualizované, instalovat aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je Google Play Store, a používat spolehlivý bezpečnostní software. Dále je důležité být ostražitý vůči phishingovým útokům, omezit oprávnění aplikací a chránit své zařízení silnými hesly a dvoufaktorovou autentizací.

Pokud máte podezření na přítomnost sledovacího softwaru, je důležité rychle jednat a využít dostupné nástroje a metody pro jeho odstranění, včetně použití antivirového softwaru, odinstalování podezřelých aplikací a v případě potřeby provést tovární reset zařízení.

V digitálním věku, kdy se kybernetické hrozby neustále vyvíjejí, je zásadní být vždy informovaný a vzdělaný o nejnovějších hrozbách a obranných strategiích. Vědomí o kybernetické bezpečnosti a aktivní ochrana vašich digitálních zařízení jsou klíčové pro ochranu vašeho soukromí a osobních údajů v online prostředí.

Pamatujte, že kybernetická bezpečnost je nepřetržitý proces a vy, jako uživatel, hrajete nejdůležitější roli ve vaší vlastní ochraně. Buďte proaktivní, buďte bezpeční a chráňte svůj digitální život.

Napiš komentář