Malware

  Malware, M

Malware je škodlivý software, který je navržen tak, aby poškodil počítač nebo získal neoprávněný přístup k soukromým informacím uživatele. Existuje mnoho různých druhů malware, jako jsou viry, červi, trojské koně, ransomware a adware.

Historie malware

Historie malware se datuje až do počátku počítačové éry. První známý malware byl nalezen v roce 1949 a nazýval se „creeper system“. Tento malware se šířil prostřednictvím ARPANETu, což byl předchůdce internetu, a měl za cíl infikovat počítače a na jejich obrazovce zobrazovat zprávu „I’m the creeper, catch me if you can“.

V roce 1971 byl objeven další malware, nazvaný „The Morris Worm“. Tento malware se šířil prostřednictvím internetu a způsobil velkou škodu na počítačích, které infikoval. Byl to první malware, který se šířil samovolně a způsobil tak velké problémy.

V 80. letech 20. století se objevily další známé typy malware, jako jsou viry a červi. Tyto malware se šířily prostřednictvím disket a infikovaly počítače, když byly vloženy do disketového mechanizmu. Tyto malware měly různé účinky, od poškození souborů až po úplné zničení počítače.

V 90. letech se objevil další druh malware, nazvaný trojský kůň. Tento malware se šířil prostřednictvím e-mailových příloh a infikoval počítače, když byly otevřeny. Poté se trojský kůň dostal do systému a umožnil útočníkovi získat neoprávněný přístup k počítači a soukromým informacím uživatele.

V 21. století se objevilo mnoho nových druhů malware, jako je ransomware, který zašifruje uživatelská data.

Nejznámější malware

ILOVEYOU: ILOVEYOU byl virus, který se šířil prostřednictvím e-mailových příloh a způsobil velké problémy v roce 2000. Virus se šířil rychle a infikoval miliony počítačů po celém světě, způsobil škody za desítky milionů dolarů a za jeho šíření byl odsouzen Filipínec Onel de Guzman.

MyDoom: MyDoom byl červ, který se objevil v roce 2004 a šířil se rychle prostřednictvím e-mailových příloh. Tento červ způsobil velké problémy, zejména v zemích, jako je USA a Japonsko, a byl označen za nejškodlivější červ v historii.

WannaCry: WannaCry byl ransomware, který se objevil v roce 2017 a infikoval počítače ve více než 150 zemích. Tento malware zašifroval uživatelská data a požadoval výkupné za jejich odemčení. WannaCry způsobil velké problémy, zejména v zdravotnických zařízeních, a škody se odhadují na miliardy dolarů.

Conficker: Conficker byl červ, který se objevil v roce 2008 a infikoval miliony počítačů po celém světě. Tento červ se šířil rychle prostřednictvím sítě a způsobil velké problémy, zejména v zemích, jako je Brazílie a Francie.

Stuxnet: Stuxnet byl červ, který se objevil v roce 2010 a byl navržen tak, aby poškodil industriální zařízení. Tento červ byl pravděpodobně vyvinut jako nástroj útoku a byl úspěšný především v Íránu, kde poškodil několik jaderných zařízení.

Šíření malware

Šíření malware je proces, při kterém se škodlivý software dostává do počítačů a infikuje je. Existuje mnoho způsobů, jak se malware může šířit, a je důležité si být vědom těchto možností, abyste se vyhnuli infekci.

Jedním z nejčastějších způsobů šíření malware je prostřednictvím e-mailových příloh. Tyto škodlivé soubory se mohou šířit pod různými falešnými jmény, jako jsou faktury, rezervace nebo dokumenty, které vypadají důvěryhodně. Uživatelé se často dají nachytat, když otevřou takovou přílohu, a malware se tak dostane do jejich počítače.

Dalším způsobem, jak se malware může šířit, je prostřednictvím stažení škodlivého software z internetu. Tyto soubory se mohou skrývat za různé bezplatné aplikace nebo hry, které jsou lákavé pro uživatele. Když se takový software stáhne a nainstaluje, malware se spustí a infikuje počítač.

Malware se také může šířit prostřednictvím infikovaných webových stránek. Tyto stránky mohou vypadat legitimně, ale skrývají ve skutečnosti malware, který se spustí, když se na stránku naváže. Uživatelé se tak mohou dostat do potíží, aniž by si toho byli vědomi.

Kromě toho se malware může šířit prostřednictvím fyzických médií, jako jsou disky nebo flash disky. Pokud se infikované médium vloží do počítače, malware se spustí a infikuje počítač.

Ochrana před malware

Existuje několik způsobů, jak se chránit před malwarem. Tyto způsoby zahrnují:

  1. Používání antivirového software: Antivirový software je speciální program, který je navržen tak, aby detekoval a odstraňoval malware z počítače. Je důležité si pravidelně aktualizovat antivirový software, aby byl schopen detekovat nejnovější druhy malware.
  2. Dodržování bezpečnostních opatření: Je důležité dodržovat základní bezpečnostní opatření, jako je například používání silných hesla, neotvírání e-mailových příloh od neznámých odesílatelů a před stažením aplikací nebo souborů z internetu je dobré si ověřit jejich důvěryhodnost.
  3. Blokování škodlivých webových stránek: Některé antivirové programy mají funkci, která blokuje přístup k škodlivým webovým stránkám. Toto nastavení je dobré zapnout, abyste se vyhnuli infekci malwarem prostřednictvím těchto stránek.
  4. Používání firewallu: Firewall je speciální program, který chrání počítač před nežádoucími připojeními z internetu. Je dobré mít firewall nainstalovaný.

Napiš komentář