Firewall

  Bezpečnostní software

Firewall je druh softwaru nebo hardwaru, který slouží k ochraně počítačové sítě před nežádoucími přístupy z internetu. Firewall funguje jako virtuální bariéra mezi počítačovou sítí a internetem a kontroluje všechny příchozí a odchozí data, aby zajistil, že jsou bezpečná.

Pokud firewall zjistí nebezpečný nebo nežádoucí obsah, blokuje ho a neumožní mu přístup do počítačové sítě. Firewall je důležitý pro ochranu počítačové sítě před škodlivými útoky a je doporučeno jej používat ve spojení s jinými bezpečnostními opatřeními, jako jsou antivirový software a aktualizace systému.

Jak funguje Firewall

Firewall funguje jako virtuální bariéra mezi počítačovou sítí a internetem a kontroluje všechny příchozí a odchozí data, aby zajistil, že jsou bezpečná. Firewall používá pravidla nebo filtry, která definují, co je povoleno a co je zakázáno v síti. Když se data pokusí projít firewallem, firewall je porovná s pravidly a filtry a rozhodne, zda je mohou projít nebo ne. Pokud data obsahují škodlivý nebo nežádoucí obsah, firewall je blokuje a neumožní jim přístup do sítě. Firewall může také sledovat a zaznamenávat informace o přístupech do sítě, což umožňuje vyhodnocovat bezpečnostní rizika a identifikovat potenciální útoky.

Níže je ukázka nastavení firewall ve Windows:

  1. Přejděte do Control Panel nebo do nastavení systému a vyhledejte sekci „Firewall“ nebo „Síť a internet“.
  2. V sekci Firewall nebo Síť a internet klikněte na možnost „Upravit nastavení firewall“.
  3. Zobrazí se seznam dostupných pravidel a filtrů pro firewall. Pro každé pravidlo nebo filtr si můžete zvolit, zda je povoleno nebo zakázáno.
  4. Například můžete nastavit pravidlo, které umožní přístup k internetu pouze pro určité aplikace nebo porty. Můžete také nastavit pravidlo, které zakáže přístup k internetu pro určité IP adresy nebo domény.
  5. Uložte změny a zkontrolujte, zda jsou platná. Změny by měly být okamžitě aplikována na firewall a začít chránit síť před nežádoucími přístupy.

Historie Firewall

Počátky firewalů sahají až do 70. let minulého století, kdy byly vytvořeny první počítačové sítě a začaly se objevovat hrozby pro jejich bezpečnost. První firewally byly vytvořeny jako hardwarová zařízení, která kontrolovala příchozí a odchozí data na počítačové síti. Postupem času se firewally vyvíjely a začaly být k dispozici jako softwarové aplikace, které lze nainstalovat na počítač.

Druhy Firewall

Existují dva hlavní druhy firewalů:

Hardwarové firewally: Tyto firewally jsou fyzická zařízení, která jsou umístěna mezi počítačovou síť a internet a kontrolují příchozí a odchozí data. Hardwarové firewally jsou obvykle vybaveny pokročilými bezpečnostními funkcemi a jsou vhodné pro velké organizace nebo pro sítě s vysokým objemem dat.

Softwarové firewally: Tyto firewally jsou aplikace, které jsou instalovány na počítač a kontrolují příchozí a odchozí data. Softwarové firewally jsou obvykle snadněji použitelné než hardwarové firewally a jsou vhodné pro domácnosti nebo malé organizace.

Existují také další druhy firewalů, jako jsou například hostitelské firewally, které jsou instalovány na jednotlivé počítače v síti, a síťové firewally, které jsou umístěny na vrcholu sítě a kontrolují všechna data, která procházejí sítí.

Nejznámější Firwally

Windows Defender Firewall: Tento firewall je součástí operačního systému Windows a poskytuje základní ochranu proti nežádoucím přístupům z internetu.

Norton Internet Security: Tento firewall je součástí balíku bezpečnostního softwaru od společnosti Symantec a poskytuje pokročilé funkce pro ochranu proti nežádoucím přístupům z internetu.

McAfee Internet Security: Tento firewall je součástí balíku bezpečnostního softwaru od společnosti McAfee a poskytuje pokročilé funkce pro ochranu proti nežádoucím přístupům z internetu.

ZoneAlarm: Tento firewall je dostupný jako samostatná aplikace a poskytuje pokročilé funkce pro ochranu proti nežádoucím přístupům z internetu.

Může Firewall zastavit DDoS útok?

DDoS (Distributed Denial of Service) je typ útoku, který se snaží přetížit cílový server nebo síť velkým množstvím nežádoucích požadavků, což může způsobit selhání serveru nebo sítě. Firewall samotný by mohl být schopen zastavit DDoS útok, pokud má pokročilé funkce pro detekci a blokování nežádoucích požadavků. Nicméně, DDoS útoky jsou obvykle velmi rozsáhlé a široce distribuované, což může překonat možnosti běžných firewalů. Aby bylo možné zastavit DDoS útok, je nutné použít speciální bezpečnostní opatření, jako jsou DDoS ochrana nebo scrubbing centra.

Napiš komentář